Kundanpassad konstruktion
& mekanisk verkstad

Många av våra projekt behöver flera olika tjänster och kompetenser för att bli klara, och för att ha full kontroll på tider, planering och prioriteringar så har vi dessa resurser i egen regi. Detta gör oss flexibla, effektiva och till den kompletta leverantör som du som kund vill ha.

Ring oss: 011-36 95 10

Vad vi gör inom konstruktion & mekanisk verkstad

Vi jobbar dagligen med att kombinera mekaniska, elektriska och pneumatiska lösningar. Lösningar som även innefattar styr & regler, hydraulik eller allt samtidigt. Vi kan skapa välförpackade leveranser till andra sidan jordklotet, eller att vi med vår installatör/servicetekniker ser till att det installeras på plats i er anläggning, som en fullt fungerande enhet från första dagen.

Ni väljer!

Industridesign och konstruktion innefattar förutom funktionalitet även estetik, hållfasthet och kvalitetskrav. Budgethänsyn och platsens beskaffenhet ställer även stora krav på anpassning, både i färdigt utförande och under byggnation och framtida service.

Normer, standarder och bestämmelser som gäller konstruktion, till exempel miljöhänsyn, ergonomi och säkerhet är förstås en naturlig del i vårt konstruktionsarbete. 

Vi ser en stolthet i att skapa långsiktigt hållbara och smarta konstruktioner som löser just era behov.

Kontakta någon av oss för att gå igenom just ert projekt.

Med både lång erfarenhet och en helt ny maskinpark kan vi skapa kompletta ritningar och måttsättningar på både stora och små konstruktioner/delar.

Här finns även möjligheten att utifrån äldre delar se över materialval, ytbeskaffenhet mm så att vi gemensamt kan skapa ett underlag för att konstruera nya delar.

Nyfiken? Kontakta någon av oss för att veta mer.

Med en kombination av seniora experter och konstruktörer samt unga, engagerade och skickliga medarbetare så har vi i dag ett perfekt team för att ta fram anläggnings- och maskindokumentation till er.

Förutom full kontroll på ingående delar, mått och alla ritningar så får ni en god bild av anläggningens status, behov av uppgradering eller reparation/servicebehov och möjliga förbättringar.

Vår kontaktperson för dessa typer av uppdrag hittar du här.

Från oss på Bråbo Industri kan du även beställa erfarna och välutbildade industritekniker som har mångårig rutin i att analysera och konstruera produktionsutrustning och produktionsflöden. Detta kan vara en perfekt möjlighet i samband med renoveringar, ombyggnationer eller utökade produktionsresurser hos er. 

Förutom själva produktionsflödet så går vi igenom anläggningens hela livscykel och kan på det viset även hitta svagheter och risker i eventuella delar/platser, och även få alternativa lösningar på att lösa/minimera dessa.

Vill du veta mer om denna typen av uppdrag så kontakta någon av oss.

 

Erfarna och välutbildade industritekniker med mångårig rutin i att reparera maskiner och utrustning.

Vi löser det i vår verkstad eller ute på plats hos er.

Vill du veta mer om denna typen av uppdrag så kontakta någon av oss.

Service 24/7 kan för vissa av våra kunder vara av största vikt. Att veta att vi alltid finns tillgängliga om något i maskinparken havererar eller krånglar.

Här kan vi visa på flera pågående serviceuppdrag som ett gott betyg på att vi vet vad som gäller.

Dessutom kan vi komplettera denna typen av uppdrag med akuta transporter med kranbil, uppmätning av ersättningsdelar/produktion, mobila arborrverk och en hel del annat. På plats hos er för snabbaste effekt, eller hos oss i vår verkstad när det fungerar.

Kontakta någon av oss för ytterligare detaljer och offertförslag