Industriservice & reservdelar

Det handlar om många olika delar – planering, tekniska lösningar/konstruktion, beräkningar (avrinning, belastning/vikter, annan påverkan, tidigare byggnationer, avlopp, kraftbehov etc etc) och förstås om att gräva, forsla bort. Det kan handla om processflöden, kompletterande konstruktioner, belysning, färdigställning och städning och kanske en del av er även vill se framtida underhåll, uppgraderingar osv.

Vi löser det!

Ring oss: 011-36 95 10

Tjänster inom
Industriservice & reservdelar

Det handlar om många olika delar – Projektering inför ombyggnation, uppgradering av ett transportband eller en planerad underhållsåtgärd.

Det kan handla om att dokumentera en äldre anläggning för att hitta svagheter och risker inför framtiden, möjliga alternativa materialval eller kanske en uppdaterad miljöpolicy som måste följas.

Eller behöver ni en industritekniker som kan komma med kort varsel för att åtgärda eventuella maskinproblem…

Vi löser det!

Denna del handlar både om service med vår personal på plats hos dig som kund, men även med backup i vår verkstad. Vi har möjligheten att snabbt se till att ersätta havererade delar och även skapa förbättrade flöden med anpassade konstruktioner.

Vår kompetens finns både inom maskin, svets, montage, styr- & regler, elektronik, kraft, pneumatik, transportörer, industrivulk.

Med rätt kompetens och våra allra senaste verktyg inom området (3D-skanner och XRF-analysator) kan vi både skapa en identisk kopia av havererad del, men även i samverkan med er konstruera en del som har bättre/mer anpassad hållfasthet.

Vi mäter upp, dokumenterar och kan producera på kortast möjliga tid för att minimera era driftstörningar..

 

Nyfiken? Kontakta någon av oss för att veta mer.

Vi tillverkar sedan många år reservdelar av både små och stora dimensioner till bl a processindustrin i regionen. Med utgångspunkt från havererad del eller ritning löser vi snabbt behovet av en ny del – allt för att minimerar ert stillestånd.

Med kvalificerade hållfastighetsberäkningar kan vi även se till att skapa delar som håller längre, läs mer under måttsättning & materialanalys.

Med en kombination av seniora experter och konstruktörer samt unga, engagerade och skickliga medarbetare så har vi i dag ett perfekt team för att ta fram anläggnings- och maskindokumentation till er.

Förutom full kontroll på ingående delar, mått och alla ritningar så får ni en god bild av anläggningens status, behov av uppgradering eller reparation/servicebehov och möjliga förbättringar.

Vår kontaktperson för dessa typer av uppdrag hittar du här.

Från oss på Bråbo Industri kan du även beställa erfarna och välutbildade industritekniker som har mångårig rutin i att analysera och konstruera produktionsutrustning och produktionsflöden. Detta kan vara en perfekt möjlighet i samband med renoveringar, ombyggnationer eller utökade produktionsresurser hos er. 

Förutom själva produktionsflödet så går vi igenom anläggningens hela livscykel och kan på det viset även hitta svagheter och risker i eventuella delar/platser, och även få alternativa lösningar på att lösa/minimera dessa.

Vill du veta mer om denna typen av uppdrag så kontakta någon av oss.

Vi har stor vana vid att fungera som servicetekniker och kan genom god framförhållning vara en perfekt suport. Er ordinarie personal är bäst på drift, och ni kan i stället använda våra tekniker vid underhåll och reparation samtidigt som er personal kan vidareutbildas under t ex planerade underhåll.

Vi kan stå beredda med nya reservdelar, förbättrade lösningar och jobbar även ofta med en väl dokumenterad underhållsplan på våra kunders anläggningar.