Hydrauldrivet lätt, smidigt kranmonterat klipp- och grip-aggregat passande samtliga typer av hydraulkranar inom skogsbruket. Hummern fungerar utan extra hydrauluttag.